Afdrukken

ALGEMENE VOORWAARDEN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG & SPEELPLEINWERKING GEMEENTE SINT-PIETERS-LEEUW

ALGEMENE BEPALINGEN

De dienst Jeugd organiseert Buitenschoolse Kinderopvang en speelpleinwerking namens de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

GemeentebestuurJeugddienst
Pastorijstraat 21Lotstraat 8
1600 Sint-Pieters-Leeuw1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 1202 370 28 86/81
info@sint-pieters-leeuw.bejeugddienst@sint-pieters-leeuw.be

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op bovenvermelde vakantieactiviteiten en gelden voor iedere deelnemer en ouder die zijn/haar kind inschrijft voor één van deze activiteiten.

TOELATINGSVOORWAARDEN

De Buitenschoolse Kinderopvang en speelpleinwerking staat open voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar die voldoet aan één of meerder van deze voorwaarden:

 • kind is woonachtig in Sint-Pieters-Leeuw;
 • kind loopt school in Sint-Pieters-Leeuw;
 • een ouder van het kind is gedomicilieerd in Sint-Pieters-leeuw;
 • een ouder van het kind werkt bij het gemeentebestuur, politie of OCMW van Sint-Pieters-Leeuw.

Kleuters moeten al naar de kleuterschool gaan en zindelijk zijn.

INSCHRIJVEN / BETALEN / ANNULATIE

 1. Registratie
 2. Voor kinderen die willen deelnemen aan één van de vakantie-initiatieven, georganiseerd door de dienst Jeugd (Buitenschoolse Kinderopvang & speelpleinwerking), dient er eenmalig vooraf een gezinsaccount aangemaakt te worden. Dit gebeurt via de site http://spl.ticketgang.eu

 3. Inschrijven
 4. Het is verplicht in te schrijven ten laatste 7 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit. Dit gebeurt online via de inschrijvingsmodule op de website http://spl.ticketgang.eu Wie niet online kan inschrijven, dient langs te komen op de dienst Jeugd tijdens de openingsuren, deze zijn te consulteren op de gemeentelijke website.

 5. Betalen
 6. De betaling gebeurt online via een beveiligde website. Wie op de jeugddienst inschrijft, betaalt cash op het ogenblik van inschrijving.

 7. Bijdrage
 8. In de kinderbijdrage is de administratieve kost inbegrepen.

 9. Annulatie
 10. Annuleren kan enkel mits voorlegging van een ziekteattest op naam van het kind. Dit attest wordt binnen de 7 kalenderdagen na aanvang van de ziekteperiode op de jeugddienst binnen gebracht, samen met het bankrekeningnummer, naam en adres van de ouder.

  De deelnemersbijdrage die betaald werd voor de periode van het ziekteattest wordt terugbetaald na aftrek van een administratieve kost van 10%.

 11. Weigering
 12. Kinderen van ouders die openstaande facturen hebben voor de Buitenschoolse Kinderopvang of speelpleinwerking zullen geweigerd worden voor deelname aan deze initiatieven tot alle schulden werden vereffend. De betaalde deelnemersbijdrage wordt in geen enkel geval terugbetaald, maar zal dienen als afbetaling van de openstaande schuld.

  Kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen of niet zindelijk zijn, zullen worden geweigerd voor verdere deelname. De deelnemersbijdrage die betaald werd voor de periode van weigering wordt terugbetaald na aftrek van een administratieve kost van 10%.

ACTIVITEITEN

Periode/locatie

De data wanneer de buitenschoolse opvang en speelpleinwerking plaats heeft, kan worden geraadpleegd op de gemeentelijke website of worden opgevraagd bij de jeugddienst.

DAGINDELING

De ouders dienen de werkingsuren van de activiteit te respecteren. De kinderen moeten op tijd naar de activiteit gebracht worden en mogen niet voortijdig worden opgehaald. Uitzonderingen dienen vooraf besproken te worden met de coördinator buitenschoolse kinderopvang/speelpleinwerking.

Kinderen worden ’s ochtends ten laatste om 8.45 uur aangemeld, in het gezelschap van de ouder. Bij het aanmelden laten de ouders de barcode van de inschrijvingsbevestiging inscannen.

Na de werking komen ouders hun kind ophalen tussen

 • 15.00 uur en 18.00 uur voor buitenschoolse opvang;
 • 16.00 uur en 18.00 uur voor speelpleinwerking.

Bij het afhalen moeten de ouders hun kind uitschrijven door hun kind te laten uitscannen.

Vanaf de 3e maal per schooljaar dat een kind na 18.00 uur wordt opgehaald, wordt telkens een boete van €10,00 aangerekend (via factuur).

MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS

De kinderen worden onderverdeeld per leeftijdsgroep.

Buitenschoolse kinderopvangSpeelpleinwerking
35 kinderen/leeftijdscategorie40 kinderen/leeftijdscategorie

VERZEKERING

Alle kinderen die deelnemen aan de buitenschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking zijn verzekerd van zodra ze zijn ingescand tot bij het verlaten van de locatie.

Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor verlies van, schade aan of diefstal van goederen.
Polisnummer 45.054.729

REGELS

Kledij

 • Kinderen spelen en bewegen makkelijker in losse kledij dat tegen een stootje kan en aangepast is aan de weersomstandigheden van het ogenblik.
 • De naam van het kind is gemarkeerd in de kledingstukken en de rugzak. Zo kunnen deze, in geval van verlies, sneller worden opgespoord.
 • Verloren voorwerpen worden tot één maand na de activiteit bijgehouden op de jeugddienst, nadien is het niet meer mogelijk ze op te halen.

Kostbaar en persoonlijk materiaal

 • Kinderen brengen geen speelgoed, waardevol materiaal (gsm, game-boy ...) of geld mee.
 • We tolereren geen gsm-gebruik. Het toestel kan stuk of verloren gaan en is tevens niet verzekerd door de organisatie.

Eten / Drinken

 • Kinderen brengen zelf een lunchpakket en drankjes mee. We bieden doorheen de dag water aan.
 • Enkel gezonde 10-uurtjes en 4-uurtjes zijn toegelaten; laat snoepgoed (chips, chocolade, kauwgom, snoepjes, enz.) thuis.

Roken

Er mag in geen enkele situatie worden gerookt in de gebouwen van de opvang.

Foto’s

Tijdens de activiteiten van de dienst Jeugd worden foto’s genomen. Bij deelname betekent dit dat u akkoord gaat dat foto’s die genomen worden, kunnen worden gepubliceerd tenzij u dit voor aanvang van de vakantieweek per mail of schriftelijk laat weten aan de jeugddienst.

Taal

We vragen aan iedereen die gebruik maakt van de buitenschoolse opvang het Nederlandstalig karakter van de dienst te respecteren. Een minimale kennis van het Nederlands is noodzakelijk opdat het kind zich goed zou voelen in de opvang.

PRIVACY

De persoonsgegevens voor de jeugdwerking van de gemeente worden verwerkt door TicketGang BVBA en zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).

Met betrekking tot deze personen worden de namen, voornamen, adressen, telefoon en individuele e-mail adressen in TicketGang opgeslagen samen met alle nodige informatie nuttig voor de goede werking van de inschrijvingen voor de jeugdwerking.

Een gezin kan zich registreren door een account aan te maken. Met deze account kan u online inschrijven op de activiteiten van de jeugddienst en na betaling worden de inschrijvingsbevestiging naar het opgegeven mailadres verzonden.

Door in te loggen op uw account kunt u uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst aanpassen, online inschrijvingen bekijken en fiscale attesten bekomen.

U hebt steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen of opmerkingen kunt u steeds bezorgen via mail aan info@ticketgang.be of schriftelijk op het adres, TicketGang BVBA, Bieststraat 87, 3191 Boortmeerbeek, België.

FISCAAL ATTEST

Deelname van kinderen, jonger dan 12 jaar, aan opvang- en vrijetijdsinitiatieven is fiscaal aftrekbaar.

Het jaar volgend op de activiteiten stelt de dienst Jeugd voor iedere deelnemer een fiscaal attest ter beschikking. Deze attesten worden automatisch bezorgd via mail en zijn steeds te raadplegen en af te drukken onder de gezinsaccount op http://spl.ticketgang.eu Indien bij inschrijving geen (geldig) e-mailadres opgegeven werd, zal het fiscaal attest per gewone post bezorgd worden.

KLACHTEN

Opmerkingen en klachten worden in eerste instantie besproken met de begeleid(st)er, animator of coördinator. Opmerkingen in verband met de opvang van de kinderen kunnen ook steeds via de gemeentelijke communicatiedienst gemeld worden (02 371 63 18 – info@sint-pieters-leeuw.be)

College van burgemeester en schepenen
Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VRIJETIJDSINITIATIEVEN

GEMEENTE SINT-PIETERS-LEEUW

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op vrijetijdsinitiatieven georganiseerd door het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw en gelden voor iedere deelnemer en ouder die zijn/haar kind inschrijft voor één van deze activiteiten.

TOELATINGSVOORWAARDEN

De voorwaarden zijn verschillend naar gelang de aard van het vrijetijdsinitiatief. U kan deze raadplegen via de gemeentelijke website www.sint-pieters-leeuw.be.

INSCHRIJVEN / BETALEN / ANNULATIE

Registratie

Wie deelneemt aan vrijetijdsinitiatieven moet éénmalig een gezinsaccount aanmaken. Dit gebeurt via de site http://spl.ticketgang.eu

Inschrijven

Het is verplicht in te schrijven ten laatste 7 kalenderdagen voor aanvang van het vrijetijdsinitiatief. Dit gebeurt online via de inschrijvingsmodule op de website http://spl.ticketgang.eu
Wie niet online kan inschrijven, maakt een afspraak met de organiserende gemeentedienst (contactgegevens zijn terug te vinden op de gemeentelijke website) om de inschrijving via de dienst te regelen.

Betalen

De betaling gebeurt online via een beveiligde website of onmiddellijk bij de inschrijving bij de organiserende gemeentedienst.
Contacteer vooraf de betreffende dienst i.v.m. de betalingsmogelijkheden.

Bijdrage

Administratieve kost zijn in het inschrijvingsgeld inbegrepen.

Annuleren

Annuleren kan enkel mits voorlegging van een ziekteattest op naam van de deelnemer. Dit attest wordt binnen de 7 kalenderdagen na aanvang van de ziekteperiode op de organiserende gemeentedienst binnen gebracht, samen met het bankrekeningnummer, naam en adres van de deelnemer of zijn/haar ouder.
Het betaalde inschrijvingsgeld voor de periode van het ziekteattest wordt terugbetaald na aftrek van een administratieve kost van 10%.

Weigering

Gezinnen die openstaande facturen hebben bij het gemeentebestuur zullen geweigerd worden voor deelname aan deze vrijetijdsinitiatieven tot alle schulden werden vereffend.
De betaalde deelnemersbijdrage wordt in geen enkel geval terugbetaald, maar zal dienen als afbetaling van de openstaande schuld.
Deelnemers die tijdens het initiatief grensoverschrijdend gedrag vertonen of kinderen die niet zindelijk zijn, zullen worden geweigerd voor verdere deelname.

ACTIVITEITEN

Periode/locatie

De data van de vrijetijdsinitiatieven kunnen worden geraadpleegd op de gemeentelijke website of worden opgevraagd bij de organiserende gemeentedienst.

DAGINDELING

 • Het begin- en einduur van het vrijetijdsinitiatief dient te worden gerespecteerd. Deelnemers moeten op tijd worden aangemeld en mogen het initiatief niet voortijdig verlaten. Afwijkingen op deze regel dienen vooraf besproken te worden.
 • De exacte begin- en einduren van de vrijetijdsinitiatieven kan u terugvinden op de gemeentelijke website, alsook of er ochtend- en/of avondopvang wordt aangeboden.
 • Vanaf de 3e maal per kalenderjaar dat een deelnemer te laat wordt opgehaald, wordt telkens een boete van € 10,00 aangerekend (via factuur).

MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS

Bij elk vrijetijdsinitiatief wordt een maximum aantal deelnemers vastgesteld. Eens dit maximum aantal werd bereikt, kan u zich aanmelden op de wachtlijst. De organiserende gemeentedienst neemt zelf contact met u op indien er een plaats vrij komt.

VERZEKERING

Alle deelnemers zijn verzekerd van zodra ze zijn aangemeld tot bij het verlaten van de locatie.
Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor verlies van, schade aan of diefstal van goederen.
Polisnummer en documenten zijn op te vragen bij de organiserende dienst.

REGELS

Kledij vakantie-initiatieven

 • Kinderen spelen en bewegen makkelijker in losse kledij dat tegen een stootje kan en aangepast is aan de activiteiten en de weersomstandigheden van het ogenblik.
 • De naam van het kind is gemarkeerd in de kledingstukken en de rugzak. Zo kunnen deze, in geval van verlies, sneller worden opgespoord.
 • Verloren voorwerpen worden tot één maand na de activiteit bijgehouden, nadien is het niet meer mogelijk ze op te halen.
 • Wie deelneemt aan een sportkamp voorziet zich dagelijks van sportieve kledij, reservekledij, sportpantoffels (geen zwarte zolen), zwempak + handdoek.

Kostbaar en persoonlijk materiaal

 • Kinderen brengen geen speelgoed, waardevol materiaal (gsm, gameboy...) mee.
 • We tolereren geen gsm-gebruik. Het toestel kan stuk of verloren gaan en is niet verzekerd door de organisatie.

Eten / Drinken

 • Kinderen brengen zelf een lunchpakket en drank mee.
 • Enkel gezonde 10-uurtjes en 4-uurtjes zijn toegelaten; laat snoepgoed (chips, chocolade, kauwgom, snoepjes, enz.) thuis.

Foto’s

Tijdens de vrijetijdsinitiatieven worden foto’s genomen. Inschrijven betekent impliciet dat u ermee akkoord gaat dat foto’s die genomen worden tijdens de activiteit kunnen worden gepubliceerd (brochures, promomateriaal, gemeentelijke website, ...) tenzij u voor aanvang van de activiteit uitdrukkelijk - per mail of schriftelijk - laat weten dat u dit niet wenst.

Taal

We vragen aan iedereen die deel neemt aan de gemeentelijke vrijetijdsinitiatieven het Nederlandstalig karakter te respecteren. Een minimale kennis van het Nederlands is noodzakelijk opdat de deelnemer zich goed zou voelen.

PRIVACY

De persoonsgegevens voor de jeugdwerking van de gemeente worden verwerkt door TicketGang BVBA en zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens). Met betrekking tot deze personen worden de namen, voornamen, adressen, telefoon en individuele e-mail adressen in TicketGang opgeslagen samen met alle nodige informatie nuttig voor de goede werking van de inschrijvingen voor de jeugdwerking.

Een gezin kan zich registreren door een account aan te maken. Met deze account kan u online inschrijven op de activiteiten van de jeugddienst en na betaling worden de inschrijvingsbevestiging naar het opgegeven mailadres verzonden.

Door in te loggen op uw account kunt u uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst aanpassen, online inschrijvingen bekijken en fiscale attesten bekomen.
U hebt steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen of opmerkingen kunt u steeds bezorgen via mail aan info@ticketgang.be of schriftelijk op het adres, TicketGang BVBA, Bieststraat 87, 3191 Boortmeerbeek, België.

FISCAAL ATTEST

Deelname van kinderen, jonger dan 12 jaar, aan opvang- en vrijetijdsinitiatieven is fiscaal aftrekbaar.
Het jaar volgend op de opvang- en vrijetijdsinitiatieven stelt het gemeentebestuur voor iedere deelnemer een fiscaal attest ter beschikking. Deze attesten worden automatisch bezorgd via mail en zijn steeds te raadplegen en af te drukken onder de gezinsaccount op http://spl.ticketgang.eu
Indien bij inschrijving geen (geldig) e-mailadres opgegeven werd, kan het fiscaal attest niet bezorgd worden.

KLACHTEN

Opmerkingen en klachten kunnen via de gemeentelijke communicatiedienst gemeld worden (02 371 63 18 - info@sint-pieters-leeuw.be)
College van burgemeester en schepenen
Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw

 

 

 

Laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 2018-01-23